cultural

 • คงคาเฟอร์นิเจอร์เข้าสายตาพิพิธภัณฑ์แรกของโลกที่เสนอผลงานของ private collection

  Posted On November 30,-0001

  งานดีไซน์ของคงคา ได้ไปโชว์ผลงานในพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลแห่งแรกของโลก ลองคลิ๊กเข้าไปชมดูได้นะคะ #คงคาเฟอร์นิเจอร์มุก #kongkafurniture #คงคารักงานตัวเอง #ลูกค้าของคงคาคือผู้เก็บงานศิลปะที่ใช้งานได้

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์จีน ราคาพุ่ง! ตลาดนักลงทุนเศรษฐีที่รักงานศิลปะ

  Posted On June 09,2018

  เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์จีน ราคาพุ่ง! ตลาดนักลงทุนเศรษฐีที่รักงานศิลปะ By YAN YIQI (China Daily) The rosewood furniture investment market in China, he says, is still not mature enough to know exactly wh

 • New Church pews In Australia by KONGKA and Project Coordination

  Posted On June 02,2020

  Pews for Places of Worship in Australia Kongka Furniture recently won the contract for the manufacture and delivery of 30 pews for the Norwood Park Crematorium Extension Project in Canberra, Austra

 • “เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์มุกระดับตำนาน”

  Posted On July 22,2019

  กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์กลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนมีฐานะระดับเศรษฐีของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน หนึ่งในนั้นก็คือสินค้าเฟอร์นิเจอร์มุก ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เสมือนเป็นชิ้นงานทางศิลปะที่บ่งบอกถึงฐานะ

 • Chinese Sense and the World today

  Posted On April 27,2017

  กลิ่นอายความเป็นจีน กับ โลก ใน วันนี้ เข้าใกล้ตรุษจีนอีกแล้ว ผู้เขียนเลยอยากมาเขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจีน ว่าทำไมโลกถึงให้ความสำคัญกับประเทศมังกรนี้นัก ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และรวมไปถึงด้าน

 • คงคาเฟอร์นิเจอร์ ดังไกลทั่วโลกผ่าน Discovery Channel

  Posted On February 28,2016

  โดย…วราภรณ์ เทียนเงิน จาก Post Today

 • Review of KONGKA Furniture from "forfur" media

  Posted On November 30,-0001

  Kongka Furniture ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1978 จากธุรกิจของครอบครัวอพยพจากจีนซึ่งมีความรู้และพื้นฐานการทำเฟอร์นิเจอร์จีนในวัง ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของที่นี่มีคุณภาพสูงและมีดีไซน์ที่ผสมผสานความเป็นจีนแบบดั้งเด

 • 40th Anniversary of KONGKA Furniture

  Posted On August 08,2017

  คงคาเฟอร์นิเจอร์ กว่า 40 ปี "ไม่ใช่เพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษ สิ่งสะท้อนวัฒนธรรม และของสะสมทางศิลปะที่มูลค่าเพิ่มตามกาลเวลา"

12