cultural

HOME PROMOTION สาขาใหม่ของคงคา บนถนนสุขุมวิท (4 ตึก 4 ชั้น)

สาขาใหม่ของคงคา บนถนนสุขุมวิท (4 ตึก 4 ชั้น)

ขยายครอบครัวคงคาเฟอร์นิเจอร์ไปที่สาขาใหม่บนถนนสุขุมวิท ระหว่างซอย 30/1 และ 32 ขอเรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมาเยี่ยมชมสาขาใหม่ของเรา พร้อมจิบน้ำชาและรับของขวัญเล็กๆน้อยๆจากเรา

*เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท หรือจนกว่าสินค้าจะหมด